काय आहे खरं प्रेम?

काय आहे खरं प्रेम? प्रेमाच्या आणि किंबहुना खऱ्या प्रेमाच्या व्याख्या जेवढ्या करता येतील तेवढ्या कमीच. प्रेमाला तस शब्दात बंधन अवघडच आहे

Read more