Prem

काव्यमंच

वसंतातल्या कोण्या शुभ्र दुपारी….

वसंतातल्या कोण्या शुभ्र दुपारी, सागराच्या निळ्याशार पाण्यात, त्या सूर्याने स्वतःचे प्रतिबिंब पहावयास डोकवावे… अन मग हजारो लाटांनी, चकाकते रूप घेऊन

Read More